Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte för föreningen Akademi Nord

Datum: 15/02 2018

Tid: 19:00

Plats: Klubblokalen

 

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av person att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 12 Val av ordförande

§ 13 Val av kassör

§ 14 Val av övriga ledamöter

§ 15 Val av suppleanter

§ 16 Val av revisor

§ 17 Val av valberedning

§ 18 Mötets avslutande

 

Varmt välkomna!

 

Önskar ni komma in med förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta Emil Ahlqvist eller Mattias Awad som är valberedning på e-post emilahlqvist1 [at] hotmail.com eller mattias.awad [at] ovako.com

 

Vill ni komma med förslag på ändringar i någon form så skicka till styrelsemailen styrelsen.akademinord [at] gmail.com

Akademi nord blir en del av team Hilti

Akademi nord har blivit en del av team Hilti. Hilti är en team som har bjj, submission wrestling och MMA, och har klubbar i Sverige, Finland, Tyskland och Estland.

Det som förenar dessa föreningar är ett brinnande intresse för kampsport, men det handlar även om vänskap, gemensamma värderingar och mål.

Alla klubbar är egna ideella föreningar som styr helt och hållet över sig själva. Vi delar glädjen till sporten och till att hjälpa varandra. Detta innebär också att vi på klubben kommer kunna bli gradera i BJJ och tävla internationellt.

Vi är otrolig glada för att bli en del av Hilti och vi hoppas att på det här sättet få mer samarbete mellan olika klubbar och utveckla våra samarbeten som vi redan har idag.

Kallelse och dagordning årsmöte

Kallelse till årsmöte för föreningen Akademi Nord

Datum: 27/02 2017

Tid: 18:00

Plats: Klubblokalen

 

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av person att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 12 Val av ordförande

§ 13 Val av kassör

§ 14 Val av övriga ledamöter

§ 15 Val av suppleanter

§ 16 Val av revisor

§ 17 Val av valberedning

§ 18 Mötets avslutande

 

Varmt välkomna!

 

Önskar ni komma in med förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta Emil Ahlqvist som är valberedning på e-post emilahlqvist [at] hotmail.com eller telefon 076-3137761 eller på messenger .

 

Vill ni komma med förslag på ändringar i någon form så skicka till styrelsemailen styrelsen.akademinord [at] gmail.com

Inför vårterminen 2017

  • Vårterminen startar den 6:e februari.
  • Vid 2 st. tillfällen under vårterminen så kommer vi att utbilda nya och befintliga tränare. Det första tillfället kommer att ske den 29:e januari då vi bjuder in till en gemensam tränarträff 11-13, där vi även kommer att ta upp relevanta punkter inför vårterminen.
  • Städ/fixar-dag den 4:e februari kl. 10:00.
  • Årsmöte kommer att ske den 27:e februari kl. 18:00.
  • Ett kostnadsfritt BJJ/SW-läger kommer att anordnas helgen den 6-7 maj. Mer info om instruktörer kommer framöver.
  • Ett nytt städschema kommer att sättas upp nere på klubben innan terminsstart.
  • Fler spännande nyheter kommer upp inom en snar framtid!

Med vänlig hälsning

Styrelsen