STYRELSEN 2018

För att kontakta styrelsen, skicka gärna e-post till styrelsen.akademinord@gmail.com

Hilti Akademi Nord IF styrelsen 2018

  • Johan Vardander, ordförande
  • Christopher Gyllenhammar, vice ordförande
  • Viktor Teerikoski, sekreterare
  • Venla Luukkonen, kassör
  • David Eriksson, ledamot
  • Ann-Louise Persson, ledamot