STYRELSEN 2019

För att kontakta styrelsen, skicka gärna e-post till styrelsen.akademinord@gmail.com

Hilti Akademi Nord IF styrelsen 2019

  • Ann-Louise Persson, ordförande
  • Hjalmar Götemo, vice ordförande
  • Kristoffer Forsberg, sekreterare
  • Venla Luukkonen, kassör
  • Viktor Teerikoski, ledamot
  • Erik Hedelind, ledamot