STYRELSEN 2020

För att kontakta styrelsen, skicka gärna e-post till styrelsen.akademinord@gmail.com

Hilti Akademi Nord IF styrelsen 2020

  • Kristoffer Forsberg, ordförande
  • Hjalmar Götemo, vice ordförande
  • Patrik Hjulström, sekreterare
  • Hamid Sadid, kassör
  • Fredrik Stolz, ledamot
  • Erik Hedelind, ledamot