BARN OCH UNGDOM (8-13 år)

Nu kan du som är mellan 8 och 13 år komma och träna hos oss på Hilti Akademi Nord IF. Vi erbjuder träning en gång i veckan söndagsförmiddagar kl 10-11. Väl på passet delar vi sedan in de tränande barn- och ungdomarna i två grupper utefter ålder och storlek.

Vi har som mål att deltagarna på våra pass ska känna stor glädje i träning och hälsa, få gemenskap, bygga självförtroende samt utveckla disciplin och ansvar. Instruktörerna för barn- och ungdomsgruppen har lång erfarenhet av kampsport och av att leda barn och ungdomar på ett glädjefyllt och säkert vis.

Den träningsform vi erbjuder utgår från att utveckla kroppskontroll, träna ihop med andra och lägger en grund för att kunna utvecklas vidare i kampsporters olika grenar. I den lägre åldersgruppen läggs större fokus på att familjära sig med grundläggande rörelser som kullerbyttor, balanslekar och enkla brottningsmoment. Den andra gruppen närmar sig steg kampsporten i en renare form. Här ligger något mer fokus på teknik och även kampmomentet introduceras.

I de båda träningsgrupperna prioriteras markkampen. Detta innebär att man får lära sig att kasta motståndaren, brottas, enkla lås för att få motståndaren att ge upp och även försvara sig.

Pris för en termin är 400kr, och det innehåller även försäkringen.

Om ni har frågor, kolla gärna ”Börja träna” eller skicka meddelande till styrelsen.akademinord@gmail.com. Ni kan även ringa Erik Isberg 0706674856!